Home » باشگاه خبر ورزشی » نه ورزشکاران کره شمالی به گوشی سامسونگ

نه ورزشکاران کره شمالی به گوشی سامسونگ

نه ورزشکاران کره شمالی به گوشی سامسونگ

خبرگزاری ایرنا: ورزشکاران کره شمالی اعلام کردند هرگز حاضر نیستند تا گوشی های اهدایی سامسونگ را به طور مشروط دریافت کنند. …

نه ورزشکاران کره شمالی به گوشی سامسونگ

خبرگزاری ایرنا: ورزشکاران کره شمالی اعلام کردند هرگز حاضر نیستند تا گوشی های اهدایی سامسونگ را به طور مشروط دریافت کنند. …

(image)
نه ورزشکاران کره شمالی به گوشی سامسونگ

About