Home » اخبار جام باشگاه ها » نایب قهرمانی بیمه‌رازی در کشتی باشگاه‌های جهان

نایب قهرمانی بیمه‌رازی در کشتی باشگاه‌های جهان

نایب قهرمانی بیمه‌رازی در کشتی باشگاه‌های جهان
بیمه رازی با باخت نزدیک مقابل تایتان مرکوری آمریکا به نایب قهرمانی کشتی آزاد باشگاه‌های جهان رسید.

نایب قهرمانی بیمه‌رازی در کشتی باشگاه‌های جهان

بیمه رازی با باخت نزدیک مقابل تایتان مرکوری آمریکا به نایب قهرمانی کشتی آزاد باشگاه‌های جهان رسید.
نایب قهرمانی بیمه‌رازی در کشتی باشگاه‌های جهان

About