Home » باشگاه خبر ورزشی » نامه افتخاری خطاب به هواداران استقلال

نامه افتخاری خطاب به هواداران استقلال

نامه افتخاری خطاب به هواداران استقلال

مدیرعامل استقلال طی نامه ای خطاب به هواداران این تیم به صورت تلویحی از مدیران قبلی این باشگاه انتقاد کرد.

نامه افتخاری خطاب به هواداران استقلال

مدیرعامل استقلال طی نامه ای خطاب به هواداران این تیم به صورت تلویحی از مدیران قبلی این باشگاه انتقاد کرد.

(image)
نامه افتخاری خطاب به هواداران استقلال

About