Home » اخبار فوتبال » نامزدهای بهترین های فوتبال آسیا اعلام شد

نامزدهای بهترین های فوتبال آسیا اعلام شد

نامزدهای بهترین های فوتبال آسیا اعلام شد

کنفدراسیون فوتبال آسیا اسامی بهترین های فوتبال این قاره در سال 2017 را اعلام کرد که بر این اساس فدراسیون فوتبال، طاها شریعتی، علی اصغر حسن زاده و توحید لطفی از ایران کاندیدا شده اند.

نامزدهای بهترین های فوتبال آسیا اعلام شد

کنفدراسیون فوتبال آسیا اسامی بهترین های فوتبال این قاره در سال 2017 را اعلام کرد که بر این اساس فدراسیون فوتبال، طاها شریعتی، علی اصغر حسن زاده و توحید لطفی از ایران کاندیدا شده اند.

(image)
نامزدهای بهترین های فوتبال آسیا اعلام شد

About