Home » باشگاه خبر ورزشی » میهایلوویچ:امکان‌اخراجم‌پیش‌ازپایان‌فصل‌وجوددارد

میهایلوویچ:امکان‌اخراجم‌پیش‌ازپایان‌فصل‌وجوددارد

میهایلوویچ:امکان‌اخراجم‌پیش‌ازپایان‌فصل‌وجوددارد
سرمربی میلان می گوید در صورت نتیجه نگرفتن در چند دیدار آینده، احتمال اخراجش پیش از پایان فصل وجود خواهد داشت.

میهایلوویچ:امکان‌اخراجم‌پیش‌ازپایان‌فصل‌وجوددارد

سرمربی میلان می گوید در صورت نتیجه نگرفتن در چند دیدار آینده، احتمال اخراجش پیش از پایان فصل وجود خواهد داشت.
میهایلوویچ:امکان‌اخراجم‌پیش‌ازپایان‌فصل‌وجوددارد

فروش بک لینک

About