Home » باشگاه خبر ورزشی » میناوند: خیلی از اطرافیانم را در این چند روز شناختم/ نیکبخت طرف ناحق را گرفت!

میناوند: خیلی از اطرافیانم را در این چند روز شناختم/ نیکبخت طرف ناحق را گرفت!

میناوند: خیلی از اطرافیانم را در این چند روز شناختم/ نیکبخت طرف ناحق را گرفت!

بازیکن سابق پرسپولیس در خصوص ماجرای اخیر درگیری با آبی های پایتخت مطالبی را بیان کرد.

میناوند: خیلی از اطرافیانم را در این چند روز شناختم/ نیکبخت طرف ناحق را گرفت!

بازیکن سابق پرسپولیس در خصوص ماجرای اخیر درگیری با آبی های پایتخت مطالبی را بیان کرد.

(image)
میناوند: خیلی از اطرافیانم را در این چند روز شناختم/ نیکبخت طرف ناحق را گرفت!

About