Home » باشگاه خبر ورزشی » مکسول: سبک آگوئرو شبیه روماریو است

مکسول: سبک آگوئرو شبیه روماریو است

مکسول: سبک آگوئرو شبیه روماریو است
مدافع کناری PSG به تمجید از مهاجم آرژانتینی منچسترسیتی پرداخت و او را با روماریو، مهاجم استثنایی برزیل، مقایسه کرد.

مکسول: سبک آگوئرو شبیه روماریو است

مدافع کناری PSG به تمجید از مهاجم آرژانتینی منچسترسیتی پرداخت و او را با روماریو، مهاجم استثنایی برزیل، مقایسه کرد.
مکسول: سبک آگوئرو شبیه روماریو است

About