Home » باشگاه خبر ورزشی » موقعیت آنچنانی ایجاد نکردیم/ جلالی: تمام جمعه خودم را حبس کردم

موقعیت آنچنانی ایجاد نکردیم/ جلالی: تمام جمعه خودم را حبس کردم

موقعیت آنچنانی ایجاد نکردیم/ جلالی: تمام جمعه خودم را حبس کردم
سرمربی سایپا قبول دارد که تیمش نتوانست برابر تراکتور موقعیت خوبی روی دروازه حریف ایجاد کند.

موقعیت آنچنانی ایجاد نکردیم/ جلالی: تمام جمعه خودم را حبس کردم

سرمربی سایپا قبول دارد که تیمش نتوانست برابر تراکتور موقعیت خوبی روی دروازه حریف ایجاد کند.
موقعیت آنچنانی ایجاد نکردیم/ جلالی: تمام جمعه خودم را حبس کردم

خرید بک لینک

About