Home » باشگاه خبر ورزشی » موافقت فیفا با افزایش تعداد بازیکنان تیم های ملی در جام جهانی

موافقت فیفا با افزایش تعداد بازیکنان تیم های ملی در جام جهانی

موافقت فیفا با افزایش تعداد بازیکنان تیم های ملی در جام جهانی

تیم های ملی از این پس می توانند 35 بازیکن به همراه داشته باشند.

موافقت فیفا با افزایش تعداد بازیکنان تیم های ملی در جام جهانی

تیم های ملی از این پس می توانند 35 بازیکن به همراه داشته باشند.

(image)
موافقت فیفا با افزایش تعداد بازیکنان تیم های ملی در جام جهانی

About