Home » باشگاه خبر ورزشی » مهاجم مدنظر استقلال، وارد تهران شد

مهاجم مدنظر استقلال، وارد تهران شد

مهاجم مدنظر استقلال، وارد تهران شد

خبرگزاری فارس: بویان، مهاجم بلغارستانی مد نظر استقلال لحظاتی قبل وارد تهران شد. قرار است وی در تست های پزشکی آبی پوشان حاضر شود و در صورت تایید کادر فنی و پزشکی به ترکیب آبی پوشان اضافه خواهد شد. …

مهاجم مدنظر استقلال، وارد تهران شد

خبرگزاری فارس: بویان، مهاجم بلغارستانی مد نظر استقلال لحظاتی قبل وارد تهران شد. قرار است وی در تست های پزشکی آبی پوشان حاضر شود و در صورت تایید کادر فنی و پزشکی به ترکیب آبی پوشان اضافه خواهد شد. …

(image)
مهاجم مدنظر استقلال، وارد تهران شد

About