Home » باشگاه خبر ورزشی » من‌سیتی-چلسی اولین بازی هفته، مهمترین بازی هفته/ پوچتینو مشت کونته را برای گواردیولا باز کرده

من‌سیتی-چلسی اولین بازی هفته، مهمترین بازی هفته/ پوچتینو مشت کونته را برای گواردیولا باز کرده

من‌سیتی-چلسی اولین بازی هفته، مهمترین بازی هفته/ پوچتینو مشت کونته را برای گواردیولا باز کرده
امروز اولین بازی هفته چهاردهم، مهمترین بازی هفته هم هست؛ من‌سیتی-چلسی.

من‌سیتی-چلسی اولین بازی هفته، مهمترین بازی هفته/ پوچتینو مشت کونته را برای گواردیولا باز کرده

امروز اولین بازی هفته چهاردهم، مهمترین بازی هفته هم هست؛ من‌سیتی-چلسی.
من‌سیتی-چلسی اولین بازی هفته، مهمترین بازی هفته/ پوچتینو مشت کونته را برای گواردیولا باز کرده

About