Home » باشگاه خبر ورزشی » مقام سومی از دست پرَید/ایران هشتم شد

مقام سومی از دست پرَید/ایران هشتم شد

مقام سومی از دست پرَید/ایران هشتم شد

نمایندگان کشورمان با کسب یک مدال طلا و 2 مدال برنز به کار خود در رقابت های کشتی آزاد زیر 23 سال جهان (امیدها) پایان دادند.

مقام سومی از دست پرَید/ایران هشتم شد

نمایندگان کشورمان با کسب یک مدال طلا و 2 مدال برنز به کار خود در رقابت های کشتی آزاد زیر 23 سال جهان (امیدها) پایان دادند.

(image)
مقام سومی از دست پرَید/ایران هشتم شد

About