Home » باشگاه خبر ورزشی » مقابل پرسپولیس بازی زیبایی به نمایش می گذاریم/ احمدزاده: هواداران بدانند اتفاق بدی نمی افتد

مقابل پرسپولیس بازی زیبایی به نمایش می گذاریم/ احمدزاده: هواداران بدانند اتفاق بدی نمی افتد

مقابل پرسپولیس بازی زیبایی به نمایش می گذاریم/ احمدزاده: هواداران بدانند اتفاق بدی نمی افتد
سرمربی ملوانی ها می گوید بازی با سپاهان دو دستاورد مهم برای این تیم داشت، جبران مافات و وضعیت بدنی بازیکنان این تیم، از نکات مثبت در این بازی بود.

مقابل پرسپولیس بازی زیبایی به نمایش می گذاریم/ احمدزاده: هواداران بدانند اتفاق بدی نمی افتد

سرمربی ملوانی ها می گوید بازی با سپاهان دو دستاورد مهم برای این تیم داشت، جبران مافات و وضعیت بدنی بازیکنان این تیم، از نکات مثبت در این بازی بود.
مقابل پرسپولیس بازی زیبایی به نمایش می گذاریم/ احمدزاده: هواداران بدانند اتفاق بدی نمی افتد

فروش بک لینک

About