Home » باشگاه خبر ورزشی » مسلمان – بشار؛ جایی برای مهندس ها نیست

مسلمان – بشار؛ جایی برای مهندس ها نیست

مسلمان – بشار؛ جایی برای مهندس ها نیست

ورزش سه: محسن مسلمان احتمالا برای دومین هفته پیاپی نیز طعم نیمکت نشینی را خواهد چشید و آنطور که از شواهد آخرین تمرین این تیم برمی آید با دریافت کاور زرد در این دیدار نیز در ترکیب اصلی سرخپوشان جایی نخواهد داشت. …

مسلمان – بشار؛ جایی برای مهندس ها نیست

ورزش سه: محسن مسلمان احتمالا برای دومین هفته پیاپی نیز طعم نیمکت نشینی را خواهد چشید و آنطور که از شواهد آخرین تمرین این تیم برمی آید با دریافت کاور زرد در این دیدار نیز در ترکیب اصلی سرخپوشان جایی نخواهد داشت. …

(image)
مسلمان – بشار؛ جایی برای مهندس ها نیست

About