Home » باشگاه خبر ورزشی » مستقیم از هتل مونت کارلو موناکو؛/ اوسین بولت بهترینِ بهترین ها شد

مستقیم از هتل مونت کارلو موناکو؛/ اوسین بولت بهترینِ بهترین ها شد

مستقیم از هتل مونت کارلو موناکو؛/ اوسین بولت بهترینِ بهترین ها شد
در فاصله یک روز تا کنگره جهانی دو و میدانی، برترین های این رشته در موناکو اعلام شدند که بولت از جامائیکا در بخش مردان و آلمار آیانا اتیوپیایی در بخش زنان جایزه بهترین های جهان را به خودشان اختصاص دادند.

مستقیم از هتل مونت کارلو موناکو؛/ اوسین بولت بهترینِ بهترین ها شد

در فاصله یک روز تا کنگره جهانی دو و میدانی، برترین های این رشته در موناکو اعلام شدند که بولت از جامائیکا در بخش مردان و آلمار آیانا اتیوپیایی در بخش زنان جایزه بهترین های جهان را به خودشان اختصاص دادند.
مستقیم از هتل مونت کارلو موناکو؛/ اوسین بولت بهترینِ بهترین ها شد

About