Home » باشگاه خبر ورزشی » مربی حدادی تا ۲ روز دیگر مشخص می‌شود

مربی حدادی تا ۲ روز دیگر مشخص می‌شود

مربی حدادی تا ۲ روز دیگر مشخص می‌شود
رئیس فدراسیون دو و میدانی با بیان اینکه هنوز هیچ صحبتی با احسان حدادی در خصوص مربی نداشته است، گفت: احسان ورزشکار باتجربه‌ای است و قطعا به نظر و عقیده وی در خصوص مربی عمل می‌کنیم.

مربی حدادی تا ۲ روز دیگر مشخص می‌شود

رئیس فدراسیون دو و میدانی با بیان اینکه هنوز هیچ صحبتی با احسان حدادی در خصوص مربی نداشته است، گفت: احسان ورزشکار باتجربه‌ای است و قطعا به نظر و عقیده وی در خصوص مربی عمل می‌کنیم.
مربی حدادی تا ۲ روز دیگر مشخص می‌شود

About