Home » عکس های ورزشی » ماجرای حضور یک زن در سالن رقابت های کشتی مردان در ایران + عکس

ماجرای حضور یک زن در سالن رقابت های کشتی مردان در ایران + عکس

ماجرای حضور یک زن در سالن رقابت های کشتی مردان در ایران + عکس

در یک اتفاق نادریک زن در ایران موفق شد وارد سالن مسابقات کشتی مردان شود.

ماجرای حضور یک زن در سالن رقابت های کشتی مردان در ایران + عکس

در یک اتفاق نادریک زن در ایران موفق شد وارد سالن مسابقات کشتی مردان شود.

(image)
ماجرای حضور یک زن در سالن رقابت های کشتی مردان در ایران + عکس

About