Home » باشگاه خبر ورزشی » لوزانو با ولاسکو مشورت کرد/ تیم ملی والیبال 9 روز زودتر به ژاپن سفر می‌کند

لوزانو با ولاسکو مشورت کرد/ تیم ملی والیبال 9 روز زودتر به ژاپن سفر می‌کند

لوزانو با ولاسکو مشورت کرد/ تیم ملی والیبال 9 روز زودتر به ژاپن سفر می‌کند
سرپرست تیم ملی والیبال گفت: لوزانو برای درک بهتر روحیات و شرایط بازیکنان با ولاسکو مشورت کرده است.

لوزانو با ولاسکو مشورت کرد/ تیم ملی والیبال 9 روز زودتر به ژاپن سفر می‌کند

سرپرست تیم ملی والیبال گفت: لوزانو برای درک بهتر روحیات و شرایط بازیکنان با ولاسکو مشورت کرده است.
لوزانو با ولاسکو مشورت کرد/ تیم ملی والیبال 9 روز زودتر به ژاپن سفر می‌کند

فروش بک لینک

About