Home » باشگاه خبر ورزشی » لوزانو با شکست، لهستان را ترک کرد

لوزانو با شکست، لهستان را ترک کرد

لوزانو با شکست، لهستان را ترک کرد
شاگردان رائول لوزانو در لیگ والیبال لهستان مقابل حریف خود تن به شکست دادند.

لوزانو با شکست، لهستان را ترک کرد

شاگردان رائول لوزانو در لیگ والیبال لهستان مقابل حریف خود تن به شکست دادند.
لوزانو با شکست، لهستان را ترک کرد

فروش بک لینک

About