Home » باشگاه خبر ورزشی » لغو جدال دوستانه عنابی‌ها با تایلند/ قطر به مصاف السد و الجیش می‌رود

لغو جدال دوستانه عنابی‌ها با تایلند/ قطر به مصاف السد و الجیش می‌رود

لغو جدال دوستانه عنابی‌ها با تایلند/ قطر به مصاف السد و الجیش می‌رود
فدراسیون فوتبال قطر قصد داشت در آخرین بازی تدارکاتی خود قبل از سفر به تهران روز ششم شهریور به مصاف تایلند برود.

لغو جدال دوستانه عنابی‌ها با تایلند/ قطر به مصاف السد و الجیش می‌رود

فدراسیون فوتبال قطر قصد داشت در آخرین بازی تدارکاتی خود قبل از سفر به تهران روز ششم شهریور به مصاف تایلند برود.
لغو جدال دوستانه عنابی‌ها با تایلند/ قطر به مصاف السد و الجیش می‌رود

باشگاه خبری ورزشی

About