Home » باشگاه خبر ورزشی » فیفا قرعه ایران در جام جهانی روسیه را پیش بینی کرد

فیفا قرعه ایران در جام جهانی روسیه را پیش بینی کرد

فیفا قرعه ایران در جام جهانی روسیه را پیش بینی کرد

فدراسیون جهانی فوتبال (فیفا) ضمن توضیح مکانیزم قرعه کشی جام جهانی قرعه نمادین برای تیم ها را پیش بینی کرده است.

فیفا قرعه ایران در جام جهانی روسیه را پیش بینی کرد

فدراسیون جهانی فوتبال (فیفا) ضمن توضیح مکانیزم قرعه کشی جام جهانی قرعه نمادین برای تیم ها را پیش بینی کرده است.

(image)
فیفا قرعه ایران در جام جهانی روسیه را پیش بینی کرد

About