Home » باشگاه خبر ورزشی » فیفا به دلیل سیاسی کاری عربستان را به اخراج از جام جهانی تهدید کرد

فیفا به دلیل سیاسی کاری عربستان را به اخراج از جام جهانی تهدید کرد

فیفا به دلیل سیاسی کاری عربستان را به اخراج از جام جهانی تهدید کرد

فیفا به یک دلیل خاص از احتمال اخراج عربستان از جام جهانی 2018 سخن گفت.

فیفا به دلیل سیاسی کاری عربستان را به اخراج از جام جهانی تهدید کرد

فیفا به یک دلیل خاص از احتمال اخراج عربستان از جام جهانی 2018 سخن گفت.

(image)
فیفا به دلیل سیاسی کاری عربستان را به اخراج از جام جهانی تهدید کرد

About