Home » خبر ورزشی امروز » فوری: وضعیت حاتمی و صادقی برای بازی امروز مشخص شد

فوری: وضعیت حاتمی و صادقی برای بازی امروز مشخص شد

فوری: وضعیت حاتمی و صادقی برای بازی امروز مشخص شد

دو بازیکنی که روز گذشته در هتل المپیک با یکدیگر درگیر شدند، وضعیت شان برای حضور در دیدار امروز تیم هایشان مشخص شد.

فوری: وضعیت حاتمی و صادقی برای بازی امروز مشخص شد

دو بازیکنی که روز گذشته در هتل المپیک با یکدیگر درگیر شدند، وضعیت شان برای حضور در دیدار امروز تیم هایشان مشخص شد.

(image)
فوری: وضعیت حاتمی و صادقی برای بازی امروز مشخص شد

About