Home » اخبار فوتبال » فوتبال عربستان در یک قدمی تعلیق

فوتبال عربستان در یک قدمی تعلیق

زمان دریافت خبر: پنجشنبه ۰۸ بهمن ۱۳۹۴ ساعت ۱۴:۵۸

منبع خبر: href=”http://khabarfarsi.com/%D8%AE%D8%A8%D8%B1_%D8%A2%D9%86%D9%84%D8%A7%DB%8C%D9%86″>خبر آنلاین

طبقه بندی: href=”http://khabarfarsi.com/%D8%AE%D8%A8%D8%B1_%D9%88%D8%B1%D8%B2%D8%B4%DB%8C”>ورزشی

پس از آنکه فدراسیون عربستان بهانه تراشی های خود را برای عدم حضور در ایران در رقابت های لیگ قهرمانا آسیا مطرح کرد، چند جابه جایی قدرت در مسئولیت های مختلف در داخل فدراسیون عربستان به طرز مشکوکی رخ داد. از جمله این مسئولان خالد البابطین رئیس کمیته انضباطی فدراسیون بود. او پس از برکناری اش از سمت ریاست مصاحبه تندی را علیه فدراسیون عربستان انجام داد و آنها را متهم به سیاسی کردن فضای فدراسیون کرد و گفت: این ها می خواهند دهانمان بسته بماند! سیاستمداران مداخله مستقیم به امور فدراسیون می کنند! – خالد البابطین رئیس کمیته انضباطی فدراسیون عربستان پس از این اخراج تحمیلی دو روز پیش به فدراسیون جهانی …

href=”http://khabarfarsi.com/n/15630629″>فوتبال عربستان در یک قدمی تعلیق

href=”http://khabarfarsi.com/ext/15630629″>مشاهده متن اصلی خبر

اتوبیوگرافی

شهرداری

About