Home » باشگاه خبر ورزشی » فهرست آسیایی پرسپولیس تایید شد

فهرست آسیایی پرسپولیس تایید شد

فهرست آسیایی پرسپولیس تایید شد

خبرگزاری مهر: 25 بازیکن از سوی باشگاه پرسپولیس برای حضور در مرحله یک چهارم لیگ قهرمانان آسیا به کنفدراسیون معرفی شدند و مراحل ثبت نام آنها در موعد مقرر صورت گرفت که تائید این بازیکنان انجام و مجوز بازی آنها برای حضور در …

فهرست آسیایی پرسپولیس تایید شد

خبرگزاری مهر: 25 بازیکن از سوی باشگاه پرسپولیس برای حضور در مرحله یک چهارم لیگ قهرمانان آسیا به کنفدراسیون معرفی شدند و مراحل ثبت نام آنها در موعد مقرر صورت گرفت که تائید این بازیکنان انجام و مجوز بازی آنها برای حضور در …

(image)
فهرست آسیایی پرسپولیس تایید شد

About