Home » باشگاه خبر ورزشی » فقط یک بازیکن در پرسپولیس قهرمان بوده است/ رکورد تاریخی نورمحمدی در پرسپولیس

فقط یک بازیکن در پرسپولیس قهرمان بوده است/ رکورد تاریخی نورمحمدی در پرسپولیس

فقط یک بازیکن در پرسپولیس قهرمان بوده است/ رکورد تاریخی نورمحمدی در پرسپولیس
بین تمام بازیکنان تیم فوتبال پرسپولیس تنها رضا نورمحمدی است که قبلا با تیم فوتبال پرسپولیس سابقه کسب عنوان قهرمانی را دارد.

فقط یک بازیکن در پرسپولیس قهرمان بوده است/ رکورد تاریخی نورمحمدی در پرسپولیس

بین تمام بازیکنان تیم فوتبال پرسپولیس تنها رضا نورمحمدی است که قبلا با تیم فوتبال پرسپولیس سابقه کسب عنوان قهرمانی را دارد.
فقط یک بازیکن در پرسپولیس قهرمان بوده است/ رکورد تاریخی نورمحمدی در پرسپولیس

خرید بک لینک

About