Home » باشگاه خبر ورزشی » فرکی در تمرین سایپا؛ حسین آقا ماندنی شد

فرکی در تمرین سایپا؛ حسین آقا ماندنی شد

فرکی در تمرین سایپا؛ حسین آقا ماندنی شد
حسین فرکی ظهر امروز در محل تمرین سایپا حاضر شد و مجددا تمرینات این تیم را زیرنظر گرفت.

فرکی در تمرین سایپا؛ حسین آقا ماندنی شد

حسین فرکی ظهر امروز در محل تمرین سایپا حاضر شد و مجددا تمرینات این تیم را زیرنظر گرفت.
فرکی در تمرین سایپا؛ حسین آقا ماندنی شد

About