Home » باشگاه خبر ورزشی » فردا جلسه حیاتی در سپاهان؛/ استیماچ یا نویدکیا؛ کدام می روند؟

فردا جلسه حیاتی در سپاهان؛/ استیماچ یا نویدکیا؛ کدام می روند؟

فردا جلسه حیاتی در سپاهان؛/ استیماچ یا نویدکیا؛ کدام می روند؟
سرمربی کروات سپاهان اظهار نظر در مورد محرم نویدکیا را به بعد از جلسه درون باشگاهی موکول کرد و ترجیح داد به حواشی روزهای گذشته دامن نزند.

فردا جلسه حیاتی در سپاهان؛/ استیماچ یا نویدکیا؛ کدام می روند؟

سرمربی کروات سپاهان اظهار نظر در مورد محرم نویدکیا را به بعد از جلسه درون باشگاهی موکول کرد و ترجیح داد به حواشی روزهای گذشته دامن نزند.
فردا جلسه حیاتی در سپاهان؛/ استیماچ یا نویدکیا؛ کدام می روند؟

بک لینک رنک 3

About