Home » باشگاه خبر ورزشی » فرجام خواهی ناپولی برای محرومیت هیگواین

فرجام خواهی ناپولی برای محرومیت هیگواین

فرجام خواهی ناپولی برای محرومیت هیگواین
باشگاه ناپولی اعلام کرد که در مورد محرومیت 4 جلسه ای گونزالو هیگواین از حضور در دیدارهای ‏سری ‏A‏ فرجام خواهی خواهد کرد.‏

فرجام خواهی ناپولی برای محرومیت هیگواین

باشگاه ناپولی اعلام کرد که در مورد محرومیت 4 جلسه ای گونزالو هیگواین از حضور در دیدارهای ‏سری ‏A‏ فرجام خواهی خواهد کرد.‏
فرجام خواهی ناپولی برای محرومیت هیگواین

فروش بک لینک

About