Home » باشگاه خبر ورزشی » فدراسیون جودو، بی خبر از رشنونژاد/ ملی پوش جودو پناهنده شد؟

فدراسیون جودو، بی خبر از رشنونژاد/ ملی پوش جودو پناهنده شد؟

فدراسیون جودو، بی خبر از رشنونژاد/ ملی پوش جودو پناهنده شد؟

خبرگزاری میزان- ملی پوش جودو ایران پس از مسابقات گرندپری هلند به ایران برنگشت.

فدراسیون جودو، بی خبر از رشنونژاد/ ملی پوش جودو پناهنده شد؟

خبرگزاری میزان- ملی پوش جودو ایران پس از مسابقات گرندپری هلند به ایران برنگشت.

(image)
فدراسیون جودو، بی خبر از رشنونژاد/ ملی پوش جودو پناهنده شد؟

About