Home » باشگاه خبر ورزشی » فاکس اسپورت: هرگز نباید ایران را در جام جهانی دست کم گرفت

فاکس اسپورت: هرگز نباید ایران را در جام جهانی دست کم گرفت

فاکس اسپورت: هرگز نباید ایران را در جام جهانی دست کم گرفت

فاکس اسپورت در گزارشی به تمجید از عملکرد تیم ملی فوتبال ایران پرداخت و اعلام کرد که ایران توانایی انجام کارهای بزرگی در جام جهانی دارد.

فاکس اسپورت: هرگز نباید ایران را در جام جهانی دست کم گرفت

فاکس اسپورت در گزارشی به تمجید از عملکرد تیم ملی فوتبال ایران پرداخت و اعلام کرد که ایران توانایی انجام کارهای بزرگی در جام جهانی دارد.

(image)
فاکس اسپورت: هرگز نباید ایران را در جام جهانی دست کم گرفت

About