Home » باشگاه خبر ورزشی » عنایت: پنالتی انزلی‌چی‌ها مشکوک بود/ چه اراده‌ای؟! داوری حتی به ضرر پرسپولیس بود

عنایت: پنالتی انزلی‌چی‌ها مشکوک بود/ چه اراده‌ای؟! داوری حتی به ضرر پرسپولیس بود

عنایت: پنالتی انزلی‌چی‌ها مشکوک بود/ چه اراده‌ای؟! داوری حتی به ضرر پرسپولیس بود
رئیس دپارتمان داوری گفت: نمی‌گویم پنالتی ملوان درست نبود اما این صحنه مشکوک بود.

عنایت: پنالتی انزلی‌چی‌ها مشکوک بود/ چه اراده‌ای؟! داوری حتی به ضرر پرسپولیس بود

رئیس دپارتمان داوری گفت: نمی‌گویم پنالتی ملوان درست نبود اما این صحنه مشکوک بود.
عنایت: پنالتی انزلی‌چی‌ها مشکوک بود/ چه اراده‌ای؟! داوری حتی به ضرر پرسپولیس بود

خرید بک لینک

About