Home » باشگاه خبر ورزشی » علی کریمی این گونه از حامیان خود تشکر کرد

علی کریمی این گونه از حامیان خود تشکر کرد

علی کریمی این گونه از حامیان خود تشکر کرد

خبرآنلاین: علی کریمی از تمامی کسانی که در این مدت از او حمایت کردند تشکر کرد. علی کریمی که این روزها اصلی ترین چهره ورزش ایران به حساب می آید، بعد از اینکه هفته گذشته در برنامه نود حاضر شد …

علی کریمی این گونه از حامیان خود تشکر کرد

خبرآنلاین: علی کریمی از تمامی کسانی که در این مدت از او حمایت کردند تشکر کرد. علی کریمی که این روزها اصلی ترین چهره ورزش ایران به حساب می آید، بعد از اینکه هفته گذشته در برنامه نود حاضر شد …

(image)
علی کریمی این گونه از حامیان خود تشکر کرد

About