Home » باشگاه خبر ورزشی » عصبانیت شدید سرمربی پرسپولیس

عصبانیت شدید سرمربی پرسپولیس

عصبانیت شدید سرمربی پرسپولیس

خبرگزاری تسنیم: در حاشیه تمرین امروز پرسپولیس در مرور کارهای تاکتیکی زمانی که محمد امین اسدی بازیکن جوان پرسپولیس به فرامین تاکتیکی برانکو توجه نکرد و با بی دقتی نکات تاکتیکی برانکو رو انجام نداد باعث عصبانیت شدید …

عصبانیت شدید سرمربی پرسپولیس

خبرگزاری تسنیم: در حاشیه تمرین امروز پرسپولیس در مرور کارهای تاکتیکی زمانی که محمد امین اسدی بازیکن جوان پرسپولیس به فرامین تاکتیکی برانکو توجه نکرد و با بی دقتی نکات تاکتیکی برانکو رو انجام نداد باعث عصبانیت شدید …

(image)
عصبانیت شدید سرمربی پرسپولیس

About