Home » باشگاه خبر ورزشی » عالیشاه فصل آینده به پرسپولیس بازمی‌گردد

عالیشاه فصل آینده به پرسپولیس بازمی‌گردد

عالیشاه فصل آینده به پرسپولیس بازمی‌گردد
امید عالیشاه که در نیم فصل باید راهی تراکتورسازی شود تا دوران سربازی اش را پشت سر بگذارد، احتمالا خیلی زود به پرسپولیس بازگردد.

عالیشاه فصل آینده به پرسپولیس بازمی‌گردد

امید عالیشاه که در نیم فصل باید راهی تراکتورسازی شود تا دوران سربازی اش را پشت سر بگذارد، احتمالا خیلی زود به پرسپولیس بازگردد.
عالیشاه فصل آینده به پرسپولیس بازمی‌گردد

About