Home » باشگاه خبر ورزشی » عالمی: ثبات در استقلال تصمیم درستی بود

عالمی: ثبات در استقلال تصمیم درستی بود

عالمی: ثبات در استقلال تصمیم درستی بود
پیشکسوت باشگاه استقلال می گوید آبی ها با عبور از گذشته باید برای فصل آینده برنامه ریزی کنند.

عالمی: ثبات در استقلال تصمیم درستی بود

پیشکسوت باشگاه استقلال می گوید آبی ها با عبور از گذشته باید برای فصل آینده برنامه ریزی کنند.
عالمی: ثبات در استقلال تصمیم درستی بود

About