Home » باشگاه خبر ورزشی » طارمی صدای پرسپولیسی ها را درآورد/ درگیری لفظی دو پرسپولیسی

طارمی صدای پرسپولیسی ها را درآورد/ درگیری لفظی دو پرسپولیسی

طارمی صدای پرسپولیسی ها را درآورد/ درگیری لفظی دو پرسپولیسی

وبسایت رسمی برنامه نود – هواداران پرسپولیس بار دیگر با استفاده از یک مدل تشویقی جدید اقدام به توهین به هواداران استقلال کردند. …

طارمی صدای پرسپولیسی ها را درآورد/ درگیری لفظی دو پرسپولیسی

وبسایت رسمی برنامه نود – هواداران پرسپولیس بار دیگر با استفاده از یک مدل تشویقی جدید اقدام به توهین به هواداران استقلال کردند. …

(image)
طارمی صدای پرسپولیسی ها را درآورد/ درگیری لفظی دو پرسپولیسی

About