Home » عکس های ورزشی » طارمی، شکارچی تشنه دروازه ها (عکس)

طارمی، شکارچی تشنه دروازه ها (عکس)

طارمی، شکارچی تشنه دروازه ها (عکس)
بی تردید مهمترین خبر برای سرخ ها در آستانه دربی برگشت، آمادگی مهدی طارمی است. مردی که آمادگی اش می تواند خیال سرخ ها را از موفقیت در بازی بزرگ دو هفته آینده راحت کند.

طارمی، شکارچی تشنه دروازه ها (عکس)

بی تردید مهمترین خبر برای سرخ ها در آستانه دربی برگشت، آمادگی مهدی طارمی است. مردی که آمادگی اش می تواند خیال سرخ ها را از موفقیت در بازی بزرگ دو هفته آینده راحت کند.
طارمی، شکارچی تشنه دروازه ها (عکس)

بک لینک رنک 1

About