Home » باشگاه خبر ورزشی » صعود کم دردسر تبریزی در گچساران/ نفت و گاز گچساران 1-تراکتور 3؛ دو گام تا آسیا

صعود کم دردسر تبریزی در گچساران/ نفت و گاز گچساران 1-تراکتور 3؛ دو گام تا آسیا

صعود کم دردسر تبریزی در گچساران/ نفت و گاز گچساران 1-تراکتور 3؛ دو گام تا آسیا
شاگردان امیر قلعه نویی موفق شدند دیدار مرحله یک چهارم نهایی خود را در جام حذفی با موفقیت پشت سر بگذارند و تنها دو قدم تا رسیدن مجدد به آسیا فاصله داشته باشند.

صعود کم دردسر تبریزی در گچساران/ نفت و گاز گچساران 1-تراکتور 3؛ دو گام تا آسیا

شاگردان امیر قلعه نویی موفق شدند دیدار مرحله یک چهارم نهایی خود را در جام حذفی با موفقیت پشت سر بگذارند و تنها دو قدم تا رسیدن مجدد به آسیا فاصله داشته باشند.
صعود کم دردسر تبریزی در گچساران/ نفت و گاز گچساران 1-تراکتور 3؛ دو گام تا آسیا

About