Home » باشگاه خبر ورزشی » شکست سنگین آلکمار در غیاب جهانبخش

شکست سنگین آلکمار در غیاب جهانبخش

شکست سنگین آلکمار در غیاب جهانبخش
آلکمار که جهانبخش را به دلیل محرومیت در اختیار نداشت مقابل آیندهوون تن به شکست داد.

شکست سنگین آلکمار در غیاب جهانبخش

آلکمار که جهانبخش را به دلیل محرومیت در اختیار نداشت مقابل آیندهوون تن به شکست داد.
شکست سنگین آلکمار در غیاب جهانبخش

خرید بک لینک

About