Home » باشگاه خبر ورزشی » شهباززاده تنها خرید نیم فصل استقلال

شهباززاده تنها خرید نیم فصل استقلال

شهباززاده تنها خرید نیم فصل استقلال
سرمربی استقلال تنها روی جذب مهاجم ایرانی آلانیا اسپور نظر دارد و تصمیمی برای جذب بازیکن دیگری هم ندارد.

شهباززاده تنها خرید نیم فصل استقلال

سرمربی استقلال تنها روی جذب مهاجم ایرانی آلانیا اسپور نظر دارد و تصمیمی برای جذب بازیکن دیگری هم ندارد.
شهباززاده تنها خرید نیم فصل استقلال

About