Home » باشگاه خبر ورزشی » شفر: آنالیزور 90 مرد شوخی بود

شفر: آنالیزور 90 مرد شوخی بود

شفر: آنالیزور 90 مرد شوخی بود

ایسنا: وینفرد شفر بعدازظهر چهارشنبه در نشست خبری پیش از دیدار تیمش مقابل سپیدرود رشت گفت: یک ذره وقت داریم چون من کمی زود رسیدم. یک مقدار می خواهم راجع به بازی قبلی مان صحبت کنم …

شفر: آنالیزور 90 مرد شوخی بود

ایسنا: وینفرد شفر بعدازظهر چهارشنبه در نشست خبری پیش از دیدار تیمش مقابل سپیدرود رشت گفت: یک ذره وقت داریم چون من کمی زود رسیدم. یک مقدار می خواهم راجع به بازی قبلی مان صحبت کنم …

(image)
شفر: آنالیزور 90 مرد شوخی بود

About