Home » باشگاه خبر ورزشی » شرایط مهیا باشم برمی گردم/ دادکان و دریافت جایزه مدیرورزشی سال

شرایط مهیا باشم برمی گردم/ دادکان و دریافت جایزه مدیرورزشی سال

شرایط مهیا باشم برمی گردم/ دادکان و دریافت جایزه مدیرورزشی سال
چهارمین همایش ملی تجلیل از مدیران برتر سال 1394ورزش یادواره سرلشگر پاسدار شهید دکتر حسن تهرانی مقدم با مشارکت سازمان قهرمانان ملی ورزش ایران در سالن آکادمی ملی المپیک برگزار شد.

شرایط مهیا باشم برمی گردم/ دادکان و دریافت جایزه مدیرورزشی سال

چهارمین همایش ملی تجلیل از مدیران برتر سال 1394ورزش یادواره سرلشگر پاسدار شهید دکتر حسن تهرانی مقدم با مشارکت سازمان قهرمانان ملی ورزش ایران در سالن آکادمی ملی المپیک برگزار شد.
شرایط مهیا باشم برمی گردم/ دادکان و دریافت جایزه مدیرورزشی سال

خرید بک لینک

About