Home » باشگاه خبر ورزشی » سیدبندی جام جهانی 2018 مشخص شد

سیدبندی جام جهانی 2018 مشخص شد

سیدبندی جام جهانی 2018 مشخص شد

ایسنا: چهره 32 تیم حاضر در جام جهانی 2018 روسیه پس از دیدار پرو و نیوزلند مشخص شد. از آفریقا و آمریکای جنوبی پنج تیم حضور خواهند داشتند، اما منطقه کونکاکاف تنها توانست سه تیم را راهی این بازی ها کند …

سیدبندی جام جهانی 2018 مشخص شد

ایسنا: چهره 32 تیم حاضر در جام جهانی 2018 روسیه پس از دیدار پرو و نیوزلند مشخص شد. از آفریقا و آمریکای جنوبی پنج تیم حضور خواهند داشتند، اما منطقه کونکاکاف تنها توانست سه تیم را راهی این بازی ها کند …

(image)
سیدبندی جام جهانی 2018 مشخص شد

About