Home » عکس های ورزشی » سپاهانی‌های قدیمی به هم رسیدند/ خوش و بش سرمربی موفق و مربی بالقوه (عکس)

سپاهانی‌های قدیمی به هم رسیدند/ خوش و بش سرمربی موفق و مربی بالقوه (عکس)

سپاهانی‌های قدیمی به هم رسیدند/ خوش و بش سرمربی موفق و مربی بالقوه (عکس)
رسول خطیبی سرمربی تیم ماشین سازی تبریز و ادموند بزیک مربی تیم هف سمنان هم در تمرینات تیم ستارگان ایران شرکت کردند.

سپاهانی‌های قدیمی به هم رسیدند/ خوش و بش سرمربی موفق و مربی بالقوه (عکس)

رسول خطیبی سرمربی تیم ماشین سازی تبریز و ادموند بزیک مربی تیم هف سمنان هم در تمرینات تیم ستارگان ایران شرکت کردند.
سپاهانی‌های قدیمی به هم رسیدند/ خوش و بش سرمربی موفق و مربی بالقوه (عکس)

گروه تلگرام

About