Home » باشگاه خبر ورزشی » سه تیم اصلی ایران از ادامه رقابت ها حذف شد

سه تیم اصلی ایران از ادامه رقابت ها حذف شد

سه تیم اصلی ایران از ادامه رقابت ها حذف شد

کیش – ایرنا – سومین روز تور جهانی سه ستاره والیبال ساحلی کیش امروز پنجشنبه با 8 دیدار پیگیری شد و 8 تیم دیگر از جمله سه تیم ایران از دور رقابت ها کنار رفتند.

سه تیم اصلی ایران از ادامه رقابت ها حذف شد

کیش – ایرنا – سومین روز تور جهانی سه ستاره والیبال ساحلی کیش امروز پنجشنبه با 8 دیدار پیگیری شد و 8 تیم دیگر از جمله سه تیم ایران از دور رقابت ها کنار رفتند.

(image)
سه تیم اصلی ایران از ادامه رقابت ها حذف شد

About