Home » باشگاه خبر ورزشی » سایپا و ذوب، بیشترین سهم در تیم ملی جوانان

سایپا و ذوب، بیشترین سهم در تیم ملی جوانان

سایپا و ذوب، بیشترین سهم در تیم ملی جوانان
امیر حسین پیروانی 27 بازیکن را به اولین اردوی آماده سازی تیم ملی جوانان برای حضور در جام جهانی زیر 20 سال اعلام کرد.

سایپا و ذوب، بیشترین سهم در تیم ملی جوانان

امیر حسین پیروانی 27 بازیکن را به اولین اردوی آماده سازی تیم ملی جوانان برای حضور در جام جهانی زیر 20 سال اعلام کرد.
سایپا و ذوب، بیشترین سهم در تیم ملی جوانان

About