Home » عکس های ورزشی » سایت فدراسیون جهانی وزنه برداری هک شد (عکس)

سایت فدراسیون جهانی وزنه برداری هک شد (عکس)

سایت فدراسیون جهانی وزنه برداری هک شد (عکس)

زمان دریافت خبر: چهارشنبه ۲۷ مرداد ۱۳۹۵ ساعت ۱۴:۴۷

منبع خبر:

طبقه بندی:

هکرهای ایرانی در یک حرکت انتقامی سایت فدراسیون جهانی وزنه برداری را هک کردند.

سایت فدراسیون جهانی وزنه برداری هک شد (عکس)

زمان دریافت خبر: چهارشنبه ۲۷ مرداد ۱۳۹۵ ساعت ۱۴:۴۷

منبع خبر:

طبقه بندی:

هکرهای ایرانی در یک حرکت انتقامی سایت فدراسیون جهانی وزنه برداری را هک کردند.

سایت فدراسیون جهانی وزنه برداری هک شد (عکس)

پرشین موزیک

About