Home » باشگاه خبر ورزشی » رقیب سلیمی از رییس جمهور گرجستان ستاره گرفت

رقیب سلیمی از رییس جمهور گرجستان ستاره گرفت

رقیب سلیمی از رییس جمهور گرجستان ستاره گرفت
قهرمان دسته فوق سنگین وزنه‌برداری المپیک ریو و رقیب بهداد سلیمی از سوی رییس جمهور گرجستان یک ستاره دریافت کرد.

رقیب سلیمی از رییس جمهور گرجستان ستاره گرفت

قهرمان دسته فوق سنگین وزنه‌برداری المپیک ریو و رقیب بهداد سلیمی از سوی رییس جمهور گرجستان یک ستاره دریافت کرد.
رقیب سلیمی از رییس جمهور گرجستان ستاره گرفت

About