Home » باشگاه خبر ورزشی » راه علیرضا بیرانوند و پرسپولیس جدا می شود؟

راه علیرضا بیرانوند و پرسپولیس جدا می شود؟

راه علیرضا بیرانوند و پرسپولیس جدا می شود؟

شاید واکنش اولیه بیرانوند به برخی از هواداران پرسپولیس که به تشویق رادوشوویچ می پرداختند احساسی و از روی عصبانیت بود اما دومین هیس او در لحظه خروج از میدان خطایی باورنکردنی از اوست.

راه علیرضا بیرانوند و پرسپولیس جدا می شود؟

شاید واکنش اولیه بیرانوند به برخی از هواداران پرسپولیس که به تشویق رادوشوویچ می پرداختند احساسی و از روی عصبانیت بود اما دومین هیس او در لحظه خروج از میدان خطایی باورنکردنی از اوست.

(image)
راه علیرضا بیرانوند و پرسپولیس جدا می شود؟

About